หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ยินดีต้อนรับสู่ อบต. หัวทุ่ง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล
หัวทุ่ง
“หัวทุ่งน่าอยู่ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี
เน้นการศึกษาและเทคโนโลยี พัฒนารายได้
อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ให้ยั่งยืน”
วิสัยทัศน์ อบต.หัวทุ่ง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง
ศาสนสถาน แหล่งศูนย์รวมจิตใจ
ของประชาชนตำบลหัวทุ่ง
กลุ่มเด็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในตำบลหัวทุ่ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวทุ่ง
เพื่อบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง
อบต.หัวทุ่ง
อำเภอลอง จังหวัดแพร่
1
2
3
4
5
       ตำบลหังทุ่งเป็นสังคมชนบท ประชากรส่วน ใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมใช้ชีวิตแบบพอ เพียงรู้จักพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และชาวตำบล หัวทุ่งยังมีวัดซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคน ใน ตำบลทำให้ชาวหัวทุ่งอยู่กันอย่างสงบสุข  
 
 


 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 27 ก.ย. 2553
 
 
 
 
  หมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงทั้งหมด 9 หมู่บ้าน
  ประชาชนที่ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด 5,977 คน, มีผู้ใช้ไฟฟ้า 100 เปอร์เซนต์
  สถานีทวนสัญญาณ sel site สำหรับมือถือ 1 แห่ง
  บริการสายเคเบิ้ลโทรศัพท์บ้าน รหัส 054-581 054-583 054-545 จำนวน 214 หมายเลข
 
 
 
1. การรวมกลุ่มของประชาชน
จำนวนกลุ่มทั้งหมด 21 กลุ่ม แยกเป็นประเภทดังนี้
กลุ่มอาชีพ 9 กลุ่ม กลุ่มออมทรัพย์ 3 กลุ่ม
กลุ่มอื่น ๆ 9 กลุ่ม    
2 จุดเด่นของพื้นที่ (ที่เอื้อต่อการพัฒนาตำบล)