หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรและการขึ้นบัญชี ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (กลุ่มผู้มีทักษะ) จำนวน 1 อัตรา [ 5 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง เรื่อง ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก และกำหนดสถานที่ดำเนินการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (กลุ่มผู้มีทักษะ) [ 29 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (กลุ่มผู้มีทักษะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 5 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบหัวทุ่ง เรื่อง การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง [ 8 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง เรื่อง การกำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง [ 8 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง เรื่อง การปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการปรชาชน [ 1 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
ประกาศหลักเกณฑ์การยืมพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง [ 1 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 1 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 1 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
  (1)     2