หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ยินดีต้อนรับสู่ อบต. หัวทุ่ง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล
หัวทุ่ง
สืบสานงานประเพณีตานสลากภัตวัดไผ่ล้อม
ตำบลหัวทุ่ง
ศาสนสถาน แหล่งศูนย์รวมจิตใจ
ของประชาชนตำบลหัวทุ่ง
กลุ่มเด็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในตำบลหัวทุ่ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวทุ่ง
เพื่อบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง
อบต.หัวทุ่ง
อำเภอลอง จังหวัดแพร่
1
2
3
4
5
 
 
 
 
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2550 ระยะที่ 1 รุ่นที่ 25 ระหว่างวันที่ 2-6 เม.ย. 2550 13 มี.ค. 2550
หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง (ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว472) 13 มี.ค. 2550
กำหนดการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2550 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว470) 13 มี.ค. 2550
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท 0803/ว436) 9 มี.ค. 2550
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (มท 0803/ว435) 9 มี.ค. 2550
การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย (มท 0803/ว437) 9 มี.ค. 2550
การดำเนินงานจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 9 มี.ค. 2550
การรายงานผลการใช้จ่ายเงิน เพื่อช่วยเหลือ เด็ก นักเรียน ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ฯ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว442) 9 มี.ค. 2550
รับสมัครบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสน ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 4 (มท 0807.3/ว444) [แบบฟอร์มใบสมัคร ฯ] [หนังสือรับรองผู้บังคับบัญชา] 9 มี.ค. 2550
ขยายระยะเวลาโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัขกัด ประจำปี 2550 (มท 0891.3/ว378) 8 มี.ค. 2550
การคัดเลือกบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรนักพัฒนาชุมชน (มท 0807.3/ว438) 8 มี.ค. 2550
วิทยุในราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว431 7 มี.ค. 2550
การประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพยายามในการจัดเก็บภาษีประจำปีงบประมาณ 2550 (มท 0808.3/ว899) [แบบประเมินความพยายามในการจัดเก็บภาษีของ อปท.] [คำอธิบายแบบการประเมิน ฯและหลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือ 7 มี.ค. 2550
โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง ทิศทางการบริหารงานบุคคลและกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอนาคต (มท 0809.3/2504) 7 มี.ค. 2550
การจัดงานมหกรรมมวลชนเฉลิมพระเกียรติรักในหลวง 80 พรรษา ส่งแรงใจไปภาคใต้ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/424) 6 มี.ค. 2550
การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม (มท 0803/ว400) 2 มี.ค. 2550
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ในระบบ GFMIS (มท 0803/ว399) 2 มี.ค. 2550
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 (มท 0803/ว357) 2 มี.ค. 2550
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท 0803/ว356) 2 มี.ค. 2550
การคัดเลือกบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าศึกษาอบรม ปีงบประมาณ 2550 (มท 0807.3/ว121) [บัญชีรายชื่อ ฯ หลักสูตรผู้บริหารการจัดการศึกษาท้อ 2 มี.ค. 2550
<< หน้าแรก...     1038      1039      1040      1041     (1042)     1043      1044      1045      1046     ....หน้าสุดท้าย >> 1,057
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 0-5458-3001
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง อ.ลอง จ.แพร่ 54150 โทรศัพท์ : 0-5458-3001 โทรสาร : 0-5458-4022
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง
จำนวนผู้เข้าชม 4,521,533 เริ่มนับ 27 ก.ย. 2553 จัดทำโดย : Naxsolution
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10