หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ยินดีต้อนรับสู่ อบต. หัวทุ่ง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล
หัวทุ่ง
สืบสานงานประเพณีตานสลากภัตวัดไผ่ล้อม
ตำบลหัวทุ่ง
ศาสนสถาน แหล่งศูนย์รวมจิตใจ
ของประชาชนตำบลหัวทุ่ง
กลุ่มเด็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในตำบลหัวทุ่ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวทุ่ง
เพื่อบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง
อบต.หัวทุ่ง
อำเภอลอง จังหวัดแพร่
1
2
3
4
5
 
 
 
 
ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพลง "พ่อแห่งแผ่นดิน" 22 มิ.ย. 2550
บัญชีรายชื่ออบรมคอมพิวเตอร์ ปี 2550 ระยะที่ 2 รุ่นที่ 11 ระหว่างวันที่ 16-20 ก.ค. 2550 22 มิ.ย. 2550
การคัดเลือกผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย [บัญชีรายชื่อ ฯ] 22 มิ.ย. 2550
การคัดเลือกบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม ปีงบประมาณ 2550 [บัญชีรายชื่อ ฯ] 22 มิ.ย. 2550
สิทธิพิเศษขององค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.) 22 มิ.ย. 2550
โครงการอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2550 (เพิ่มเติม) 22 มิ.ย. 2550
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 21 มิ.ย. 2550
การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคาและยกเลิกประกาศกรมบัญชีกลาง 21 มิ.ย. 2550
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 21 มิ.ย. 2550
ขยายเวลาการรับสมัครบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 2 21 มิ.ย. 2550
การดำเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคให้แก่ประชาชน ที่ มท 0891.2/ว1120 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 20 มิ.ย. 2550
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2550 [บัญชีรายชื่อ ฯ] 19 มิ.ย. 2550
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2550 [บัญชีรายชื่อ ฯ] 19 มิ.ย. 2550
การฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นหลักสูตรเปลี่ยนสายงาน 19 มิ.ย. 2550
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 19 มิ.ย. 2550
การฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 19 มิ.ย. 2550
สรุปสาระสำคัญจากการประชุม มท. ครั้งที่ 6/2550 (ประจำเดือนมิถุนายน) 19 มิ.ย. 2550
การคัดเลือกบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2550 19 มิ.ย. 2550
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้อง ถิ่น พ.ศ.2550 รุ่นที่ 13 ระหว่างวันที่ 24-29 มิ.ย. 2550 19 มิ.ย. 2550
ขอให้รายงานสถานการณ์ชุมนุน (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.3/ว7796 ลว 15 มิ.ย.2550) 15 มิ.ย. 2550
<< หน้าแรก...     1036      1037      1038      1039     (1040)     1041      1042      1043      1044     ....หน้าสุดท้าย >> 1,068
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 0-5458-3001
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง อ.ลอง จ.แพร่ 54150 โทรศัพท์ : 0-5458-3001 โทรสาร : 0-5458-4022
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง
จำนวนผู้เข้าชม 4,619,406 เริ่มนับ 27 ก.ย. 2553 จัดทำโดย : Naxsolution
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10