หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไผ่ล้อมพัฒนา หมู่ที่ ๙ ตำบลหัวทุ่ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2564 ]จ้างติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์และระบบสูบน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ ๓ ตำบลหัวทุ่ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ ๓ ตำบลหัวทุ่ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ค. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค ๔๓๘๘ แพร่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑ ๕๐ ๐๐๐๑ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ค. 2564 ]จ้างติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์และระบบสูบน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านเชตวัน หมู่ที่ ๘ ตำบลหัวทุ่ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ค. 2564 ]จ้างเหมารถรับ - ส่งเด็กนักเรียนเพื่อเดินทางมาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทุ่ง ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กรกฎาคม - ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ (เฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2564 ]จ้างเหมารถรับ - ส่งเด็กนักเรียนเพื่อเดินทางมาเรียนโรงเรียนอนุบาล อบต.หัวทุ่ง ตั้งแต่ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม - ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ (เฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด บ้านเชตวัน หมู่ที่ ๘ ตำบลหัวทุ่ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง) สำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไผ่ล้อม หมู่ที่ ๑ บ้านไผ่ล้อมพัฒนา หมู่ที่ ๙ ตำบลหัวทุ่ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ค. 2564 ]

  (1)     2      3